Przyjęte w Polsce formaty papieru określa norma ISO 216. Definiuje ona 3 serie formatów papieru: A, B i C. Poniżej znajduje się tabelka, która określa formaty pod względem symbolu i rozmiaru.

formaty papieru