kopiarkiy

Kopie i wydruki małego formatu (A4, A3) wykonujemy na cyfrowych urządzeniach Canon i Konica-Minolta.

Przed drukiem pracy dyplomowej prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem, szczególnie istotne jest przygotowanie pliku w formacie PDF.

Eliminuje to ewentualne błędy, np. przesunięcia i różnice w formatowaniu tekstu. Mogą one powstać jeśli używają Państwo innego oprogramowania do edycji tekstu (np. innej wersji MS Word).