Większość edytorów tekstu (np. Word, OpenOffice) posiada standardowo opcję zapisu do pliku z rozszerzeniem .pdf.

Gdy program na którym pracujemy nie posiada takiej opcji musimy posłużyć się dodatkowym narzędziem takim jak PDF Creator.

Program ten instaluje w systemie wirtualną drukarkę, na której można stworzyć plik PDF z dowolnego programu.

W razie problemów prosimy skorzystać z INSTRUKCJI.