Formaty arkuszy

Przyjęte w Polsce formaty papieru określa norma ISO 216. Definiuje ona 3 serie formatów papieru: A, B i C. Poniżej znajduje się tabelka, która określa formaty pod względem symbolu i rozmiaru.

 

Formaty podstawowe

Formaty pomocnicze

A

B

C

Symbol formatu

Wymiar arkusza (mm)

Symbol formatu

Wymiar arkusza (mm)

Symbol formatu

Wymiar arkusza (mm)

4A0

 1682×2378

-

-

-

-

2A0

1189×1682

-

-

-

-

A0

841×1189

B0

1000×1414

C0

917×1297

A1

594×841

B1

707×1000

C1

648×917

A2

420×594

B2

500×707

C2

458×648

A3

297×420

B3

353×500

C3

324×458

A4

210×297

B4

250×353

C4

229×324

A5

148×210

B5

176×250

C5

162×229

A6

105×148

B6

125×176

C6

114×162

A7

74×105

B7

88×125

C7

81×114

A8

52×74

B8

62×88

C8

57×81

A9

37×52

B9

44×62

C9

40×57

A10

26×37

B10

31×44

C10

28×40

Format DL

99×210

-

-

Koperta DL

110×220

-

-

-

-

C7/6

81×16

 

W formie graficznej wygląda to następująco.

Formaty typu A:

Formaty typu B:

Formaty typu C: